OPIS STANOWISKA:

 •  praca na hali

 • montaż obudów stalowych/ aluminiowych

 • praca jednozmianowa

 • dostosowujemy rodzaj prac do umiejętności kandydatów


WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. zawodowe

 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji

 • właściwa i terminowa realizacja wyznaczonych zadań;

 • zaangażowanie i dyspozycyjność;

 • wysoka motywacja do pracy;

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 • możliwość rozwoju

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • atrakcyjne wynagrodzenie

CV wraz z klauzulą prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@lamel.com.pl

Treść klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o. Pępowo, ul. Gdańska 3, 83-330 Żukowo),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji a dwa tygodnie po zakończeniu rekrutacji zostaną usunięte z bazy administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne