Stacje transformatorowe z obsługą od zewnątrz

Stacje transformatorowe z obsługą od zewnątrz

Stacja typu BKSZ jest wolnostojącą stacją transformatorową przystosowaną do obsługi z zewnątrz. Stacja przystosowana jest do pracy w kablowej sieci elektroenergetycznej SN. Dzięki swym rozmiarom długość: x,  szerokość: 2900mm x głębokość 2100mm stacja jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowania w miejscach o gęstej zabudowie. Dużą zaletą stacji jest mała powierzchnia terenu potrzebna do jej lokalizacji. Stacja transformatorowa typu BKSZ spełnia wymagania normy: PN-IEC 61330:2001 Stacja BKSZ produkowana jest w czterech wariantach:

  • BKSZa -równoległe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN,
  • BKSZb - prostopadłe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN,
  • BKSZc - rozdzielnica SN i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami,
  • BKSZpp - rozdzielnica SN i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami, trzy ściany i dach stacji stanowią elementy oddzielenia p.poż.

 Powrót