Rozdzielnice dla medycyny

Rozdzielnice dla medycyny

Produkty

RXs18-30-35-IT

RXs18-30-35-IT

W tego typu lokalizacjach, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-710 należy
stosować system sieci IT do obwodów zasilających elektryczną aparaturę medyczną
i systemy służące podtrzymaniu życia, w operacjach chirurgicznych oraz inne wyposażenie
elektryczne znajdujące się w otoczeniu pacjenta.
System zasilania IT musi być wyposażony w urządzenie do monitorowania rezystancji izolacji
oraz temperatury i obciążenia transformatora separacyjnego, medycznego.
Rozdzielnica jest wyposażona standardowo we wszystkie wymagane przez normę
PN-HD 60364-7-710 systemy.
Ponadto, posiada funkcję lokalizacji uszkodzonego obwodu elektrycznego, która podnosi
bezpieczeństwo instalacji i przyspiesza pracę służb technicznych przy usuwaniu awarii.

RXs18-55-35-IT

RXs18-55-35-IT

W tego typu lokalizacjach, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-710 należy
stosować system sieci IT do obwodów zasilających elektryczną aparaturę medyczną
i systemy służące podtrzymaniu życia, w operacjach chirurgicznych oraz inne wyposażenie
elektryczne znajdujące się w otoczeniu pacjenta.
System zasilania IT musi być wyposażony w urządzenie do monitorowania rezystancji izolacji
oraz temperatury i obciążenia transformatora separacyjnego, medycznego.
Rozdzielnica jest wyposażona standardowo we wszystkie wymagane przez normę
PN-HD 60364-7-710 systemy.
Ponadto, posiada funkcję lokalizacji uszkodzonego obwodu elektrycznego, która podnosi
bezpieczeństwo instalacji i przyspiesza pracę służb technicznych przy usuwaniu awarii.

 Powrót