Rozdzielnice w izolacji powietrznej

Rozdzielnice w izolacji powietrznej

Rozdzielnica SN SYSTEM–P składa się ze standardowych, osłoniętych pól o budowie kompaktowej oraz wymiarach modułowych i wyposażonych w rozłączniki w izolacji powietrznej o znamionowym napięciu 24kV

Pola standardowe mogą realizować nawet złożone konfiguracje.

Każde pole wyposażone jest w blokady mechaniczne oraz w schemat synoptyczny, które zapewniają bezpieczeństwo operacji łączeniowych.

Zapytaj o produkt

 Powrót