Produkty Lamel Rozdzielnice zostały umieszczone w zestawieniu głównych producentów rozdzielnic i stacji transformatorowych publikowanych przez dwumiesięcznik Elktro info