Rozdzielnice STS 320mm

Rozdzielnice STS 320mm

Rozdzielnice wolnostojące do stacji transformatorowych wnętrzowych

Produkty

ENEA...

ENEA STS312-12-KW-GL12-SI-1000-NSL-ZU-P1

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
ENEA...

ENEA STS312-12-KW-GL12-SI-1000-NSL2-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
ENERGA...

ENERGA STS305-04-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS305-04-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS306-05-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS306-05-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS307-06-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS307-06-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS308-07-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS308-07-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS309-08-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS309-08-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS310-09-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS310-09-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS311-10-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS311-10-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS312-11-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS312-11-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA STS312-12-KW-GP12-SI-ZA

ENERGA STS312-12-KW-GP12-SI-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
ENERGA STS312-12-KW-TP12-SI-ZA

ENERGA STS312-12-KW-TP12-SI-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A,
ENERGA...

ENERGA STS313-12-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS313-12-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS314-13-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS314-13-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS315-14-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS315-14-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS316-15-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS316-15-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS317-16-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZA

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A,
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
ENERGA...

ENERGA STS317-16-KW-GP12-SI-1000-ARS2-P1-ZASG

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Rozłączniki odpływowe 400A z kontrolą przepalenia wkładek
 • Zaciski agregatowe STAUBLI 630A C4-C7,
 • Przedział zacisków agregatowych otwierany dający dostęp do przekładników prądowych,
 • Przedział potrzeb własnych- 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Przedział układu pomiarowego półpośredniego
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Szyny ochronna + neutralna
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica posiada badania typu
STS305-5-KW-G12-SI-ZU

STS305-5-KW-G12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS305-5-KW-T12-SI-ZU

STS305-5-KW-T12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS306-6-KW-GP12-SI-ZU

STS306-6-KW-GP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS306-6-KW-TP12-SI-ZU

STS306-6-KW-TP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS308-8-KW-GL12-SI-ZU

STS308-8-KW-GL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS308-8-KW-GP12-SI-ZU

STS308-8-KW-GP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z prawej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS308-8-KW-TL12-SI-ZU

STS308-8-KW-TL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS308-8-KW-TP12-SI-ZU

STS308-8-KW-TP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu z prawej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS310-10-KW-GL12-SI-ZU

STS310-10-KW-GL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS310-10-KW-GP12-SI-ZU

STS310-10-KW-GP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS310-10-KW-GS12-SI-ZU

STS310-10-KW-GS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry na środku rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS310-10-KW-TL12-SI-ZU

STS310-10-KW-TL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS310-10-KW-TP12-SI-ZU

STS310-10-KW-TP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu z prawej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS310-10-KW-TS12-SI-ZU

STS310-10-KW-TS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry na środku w tylnej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS312-12-KW-DL10-RWS

STS312-12-KW-DL10-RWS

Cechy:

 • Zasilanie z lewej strony w przedziale aparatowym,
 • Rozłącznik główny 1250A APATOR,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS312-12-KW-GP12-SI-ZU

STS312-12-KW-GP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z prawej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS312-12-KW-GP16-SI

STS312-12-KW-GP16-SI

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu szyny 100x10,
 • Rozłącznik główny 1600A SIRCO,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
STS312-12-KW-GS12-SI-ZU

STS312-12-KW-GS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry w środkowej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilającym,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS312-12-KW-TL12-SI-ZU

STS312-12-KW-TL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu w lewej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS312-12-KW-TP12-SI-ZU

STS312-12-KW-TP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu w prawej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS312-12-KW-TS12-SI-ZU

STS312-12-KW-TS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu na środku rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS314-14-KW-GL12-SI-ZU

STS314-14-KW-GL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS314-14-KW-GP12-SI-ZU

STS314-14-KW-GP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z prawej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS314-14-KW-GS12-SI-ZU

STS314-14-KW-GS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry na środku rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS314-14-KW-TL12-SI-ZU

STS314-14-KW-TL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu w lewej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS314-14-KW-TP12-SI-ZU

STS314-14-KW-TP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu w prawej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS314-14-KW-TS12-SI-ZU

STS314-14-KW-TS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu na środku rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS316-16-KW-GL12-SI-ZU

STS316-16-KW-GL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z lewej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS316-16-KW-GP12-SI-ZU

STS316-16-KW-GP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z prawej strony rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS316-16-KW-GS12-SI-ZU

STS316-16-KW-GS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry na środku rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS316-16-KW-TL12-SI-ZU

STS316-16-KW-TL12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu w lewej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS316-16-KW-TP12-SI-ZU

STS316-16-KW-TP12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu w prawej części rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Kulowe zaciski uziemiające w przedziale zasilania,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A
STS316-16-KW-TS12-SI-ZU

STS316-16-KW-TS12-SI-ZU

Cechy:

 • Zasilanie od góry z tyłu na środku rozdzielnicy na szyny 80x10,
 • Rozłącznik główny 1250A SIRCO,
 • Przedział potrzeb własnych 9 obwodów,
 • Przekładniki prądowe na zdejmowanych szynach,
 • Dodatkowy przedział na urządzenia kontrolno-pomiarowe pól odpływowych,
 • Listwa z uchwytami kablowymi o rozszerzonym zakresie 25-54mm,
 • Rozdzielnica z typoszeregu rozdzielnic do 2500A

 Powrót