Pulpity operatorskie

Pulpity operatorskie

Lamel Rozdzielnice wykonuje pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN.

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn i urządzeń

 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne

 • skrzynki lokalnego sterowania

Zastosowanie

 • do sterowania pracą maszyn i urządzeń stacjonarnych
 • do zabezpieczania elektrycznych elementów wykonawczych maszyn i urządzeń przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń
 • do wizualizacji procesów technologicznych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych i ciągów technologicznych

Przeznaczenie

Pulpity sterownicze przeznaczone są do maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych :

 • w górnictwie

 • w przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych

 • w przemyśle stoczniowym

 • w różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych

 • w obiektach infrastrukturalnych i innych

Wykonanie

Każdy pulpit sterowniczy wykonywany jest zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Gabaryty pulpitów, ich ergonomiczny kształt (w szczególności pulpity operatorów maszyn) oraz logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie aparatury sygnalizacyjno-sterowniczej na płytach czołowych pulpitów ułatwiają operatorom sterowanie maszynami lub urządzeniami.

Wersje wykonania:

 • pulpity operatorów maszyn montowane w kabinach operatorskich, na stanowiskach operatorskich, przy zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, lub centrach obróbczych, a także bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych

 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne montowane bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych

 • skrzynki lokalnego sterowania montowane w specjalnych wnękach lub bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych. Zamknięcia płyt czołowych, drzwi i pokryw pulpitów oraz skrzynek (połączenia śrubowe, zamki, zawiasy, uszczelki) – dostosowane są do ich gabarytów i wymagań stopnia ochrony IP.
  Elementy montażowe: płyty i szyny montażowe, uchwyty, wsporniki oraz profile montażowe – zapewniają optymalną konfigurację pulpitów i skrzynek sterowniczych.

Wyposażenie

Typowy pulpit sterowniczy do maszyn i urządzeń stacjonarnych wyposażany jest w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe), przystosowaną do montażu na standardowych szynach montażowych TH 35 i innych.

Podstawowe wyposażenie pulpitów sterowniczych w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe

 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne

 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory, wskaźniki, mierniki i inne

 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Zapytaj o produkt

 Powrót