Akcesoria do stacji transformatorowych

Akcesoria do stacji transformatorowych

Produkty

BKSW-KW-OF

BKSW-KW-OF

Osłona ochronna do montażu przed kratą
wentylacyjną w stolarkach stacji
transformatorowych zalecana do stosowania w
miejscach gdzie od strony nawietrznej powstają
duże ilości pyłu i kurzu.
Zapobiega bezpośredniego przedostawaniu się
nawiewanego kurzu pyłu piaskowego oraz śniegu.

 Powrót