Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz

Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz

Stacja typu BKSW jest wolnostojącą stacją transformatorową przystosowaną do obsługi urządzeń stacyjnych z wewnętrznego korytarza obsługi. Stacja przystosowana jest do pracy w promieniowej lub pierścieniowej kablowej sieci elektroenergetycznej SN.

Stacja transformatorowa typu BKSW spełnia wymagania normy: PN-IEC 61330:2001. Stacja typu KSW produkowana jest w dwóch podstawowych wariantach:

  • -BKSWp - stacja z rozdzielnicą SN w izolacji powietrznej,
  • -BKSWg - stacja z rozdzielnicą SN w izolacji SF6.

Dla potrzeb lokalizacyjnych stacje BKSW mogą być wykonane z trzema ścianami i dachem jako elementami oddzielenia pożarowego.

Budynek stacji BKSW składa się z trzech niezależnych, wykonanych oddzielnie, a następnie składanych ze sobą elementów: piwnicy kablowej, bryły głównej i dachu. Piwnica kablowa stanowi jednocześnie fundament stacji.

Wszystkie elementy  obudowy stacji wykonane są z żelbetu B37 jako monolityczne odlewy. Stacja posiada oddzielne przedziały: przedział rozdzielnicy SN i rozdzielnicy nN oraz przedział transformatora. Pomieszczenie rozdzielni i komorę transformatora oddziela przegroda siatkowa. Do przedziałów tych przewidziano oddzielne drzwi.

 Powrót